Giỏ hàng

12 CHUNG CƯ GOLD SEASON

 47 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội

Liên hệ


DỰ ÁN: CHUNG CƯ GOLD SEASON
Vị trí: 47 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội
Chủ đầu tư: Chị Yến
Quy mô (diện tích): 138 m2
Dạng hợp đồng: Thiết kế, thi công trọn gói
Tổng giá trị hợp đồng: 383 triệu

Interior Design Andaman Quayside Resort Condominium Penang Malaysia Kitchen Design v1Interior Design Andaman Quayside Resort Condominium Penang Malaysia Kitchen Design v2Interior Design Andaman Quayside Resort Condominium Penang Malaysia Kitchen Design v3Interior Design Andaman Quayside Resort Condominium Penang Malaysia Kitchen Design v4Interior Design Andaman Quayside Resort Condominium Penang Malaysia Kitchen Design v5Interior Design Andaman Quayside Resort Condominium Penang Malaysia Kitchen Design v6Interior Design Andaman Quayside Resort Condominium Penang Malaysia Living Room Design v1Interior Design Andaman Quayside Resort Condominium Penang Malaysia Living Room Design v3Interior Design Andaman Quayside Resort Condominium Penang Malaysia Living Room Design v4Interior Design Andaman Quayside Resort Condominium Penang Malaysia Bedroom Design 1 v1Interior Design Andaman Quayside Resort Condominium Penang Malaysia Bedroom Design 1 v2Interior Design Andaman Quayside Resort Condominium Penang Malaysia Bedroom Design 1 v3Interior Design Andaman Quayside Resort Condominium Penang Malaysia Bedroom Design 1 v4Interior Design Andaman Quayside Resort Condominium Penang Malaysia Bedroom Design 1 v5Interior Design Andaman Quayside Resort Condominium Penang Malaysia Bedroom Design 2 v1Interior Design Andaman Quayside Resort Condominium Penang Malaysia Bedroom Design 2 v2Interior Design Andaman Quayside Resort Condominium Penang Malaysia Bedroom Design 2 v3Interior Design Andaman Quayside Resort Condominium Penang Malaysia Bedroom Design 2 v4Interior Design Andaman Quayside Resort Condominium Penang Malaysia Master Bedroom Design v1Interior Design Andaman Quayside Resort Condominium Penang Malaysia Master Bedroom Design v2Interior Design Andaman Quayside Resort Condominium Penang Malaysia Master Bedroom Design v3Interior Design Andaman Quayside Resort Condominium Penang Malaysia Working Space Design v1Interior Design Andaman Quayside Resort Condominium Penang Malaysia Working Space Design v2Interior Design Andaman Quayside Resort Condominium Penang Malaysia Working Space Design v3

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Các dự án đã xem

0₫ 0₫
0842 889 666
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top